Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych produktów lub obsługi klienta? Zapraszamy do kontaktu.

BIURO HANDLOWE
RYNEK POLSKI

Czynne pn-pt od 9:00 do 17:00

+48 22 853 07 75

+48 22 853 07 75

info@takt.eu

Budynek IRIS

ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa

BIURO HANDLOWE
RYNEK ZAGRANICZNY

Czynne pn-pt od 9:00 do 17:00

+48 32 295 70 00

+48 32 642 48 33

info@takt.eu

ul. Wyzwolenia 2

32-329 Bolesław

DRUKARNIA
TŁOCZNIA PŁYT
CD / DVD / WINYL

Czynne pn-pt od 8:00 do 16:00

+48 32 295 70 00

+48 32 642 48 33

office@takt.eu

ul. Wyzwolenia 2

32-329 Bolesław

POZOSTAŁE DZIAŁY FIRMY

Opakowania

opakowania@takt.eu

Gry/Puzzle

gry@takt.eu

Książki

ksiazki@takt.eu

Płyty CD/DVD/Winyle

plyty@takt.eu

Dział handlowy

sprzedaz@takt.eu

Dział produkcji

produkcja@takt.eu

Dział zakupów

zakupy@takt.eu

Dział marketingu

marketing@takt.eu

Dział personalny

hr@takt.eu

Takt Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu, ul. Wyzwolenia 2, 32-329 Bolesław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273423; NIP 637-20-86-024; Kapitał zakładowy: 170 430 000 zł.

Napisz do nas

Odpowiemy na Twoje zapytanie tak szybko, jak będzie to możliwe.
Informujemy, że:
 1. Administratorem przekazanych danych jest TAKT Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 2, 32-329 Bolesław, e-mail: office@takt.eu, tel. 32 295 70 00;
 2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość (np. przedstawienia oferty);
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, natomiast ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
 1. Żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 2. Żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. Żądania usunięcia Państwa danych,
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 6. Żądania przenoszenia danych,
 7. Cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
KONTAKT
 • TAKT SP. Z O.O.

  32-329 Bolesław
  ul. Wyzwolenia 2
  tel: +48 32 295 70 00
  fax: +48 32 642 48 33
  e-mail: office@takt.eu

 • BIURO HANDLOWE
  RYNEK POLSKI

  02-677 Warszawa
  ul. Cybernetyki 9
  Budynek IRIS
  tel.: +48 22 853 07 75
  fax: +48 22 853 07 75
  e-mail: info@takt.eu

 • BIURO HANDLOWE
  RYNEK ZAGRANICZNY

  32-329 Bolesław
  ul.Wyzwolenia 2
  tel.: +48 32 295 70 00
  fax: +48 32 642 48 33
  e-mail: info@takt.eu

 • Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273423.

  Kapitał zakładowy: 170.430.000,00 PLN
  NIP: 637-20-86-024
  Regon: 120382402