Książki

Książka jest środkiem komunikacji myśli ludzkiej, którą może przekazywać ponad granicami czasu.

Książka odgrywa ogromną rolę w dziedzinie kultury. Jest środkiem komunikacji myśli ludzkiej, którą może przekazywać ponad granicami czasu. Bo myśl ludzka utrwalona na kartach książki trwa przez stulecia. Jest jak gdyby pomostem przerzuconym ponad przepaściami czasu. Dzięki książce powstaje i nawiązuje się trwała łączność między szeregami pokoleń ludzkości, łączność trwalsza, mocniejsza od tej, która powstaje na drodze ustnego przekazywania nabytych wiadomości. W ten sposób stajemy się ogniwami w długim łańcuchu ludzi, którzy na przestrzeni wieków podają sobie z ręki do ręki światło wiedzy i kultury.

DRUKARNIA TAKT bazując na posiadanym parku maszynowym może produkować książki twarde w formatach:
• CD ( najbardziej standardowy format to 140x126mm)
• DVD (najbardziej standardowy format to 142x192mm)
• Vinyla (zarówno 12” jak i inne)
• oraz wszystkie formaty pośrednie

Firma drukuje na papierach niepowlekanych oraz powlekanych. Środki mogą być zarówno szyte nićmi jak i drutem (wskazane przy małych objętościach).

Możliwe okleiny do zastosowania to:
• papier powlekany zalaminowany folią
• papier offsetowy (uwaga na możliwe ścieranie się farby na krawędziach okładki)
• papiery ze strukturą np. płótna
• materiały typu płótno

Dla uzyskania efektu bardziej atrakcyjnego dla Klienta można stosować dodatkowe uszlachetnienia na okładce:
• lakier UV wybiórczy
• hot stamping
• tłoczenie (na okleinie w związku z tym sugerujemy raczej drobne elementy niż duże powierzchnie)

TAKT projektuje książki w których można umieszczać płyty, plakaty, pojedyncze inserty itd. A to dzięki odpowiednio skonstruowanym kieszeniom, kopertom, wklejonym plastikowym trayom oraz tekturowym elementom z wycięciami w których płyty są umieszczone na plastikowych lub gąbkowych.

KONTAKT
 • TAKT SP. Z O.O.

  32-329 Bolesław
  ul. Wyzwolenia 2
  tel: +48 32 295 70 00
  fax: +48 32 642 48 33
  e-mail: office@takt.eu

 • BIURO HANDLOWE
  RYNEK POLSKI

  02-677 Warszawa
  ul. Cybernetyki 9
  Budynek IRIS
  tel.: +48 22 853 07 75
  fax: +48 22 853 07 75
  e-mail: info@takt.eu

 • BIURO HANDLOWE
  RYNEK ZAGRANICZNY

  32-329 Bolesław
  ul.Wyzwolenia 2
  tel.: +48 32 295 70 00
  fax: +48 32 642 48 33
  e-mail: info@takt.eu

 • Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273423.

  Kapitał zakładowy: 170.430.000,00 PLN
  NIP: 637-20-86-024
  Regon: 120382402