41_lego_01_wer_01_HI_RES

KONTAKT
  • TAKT SP. Z O.O.

    32-329 Bolesław
    ul. Wyzwolenia 2
    tel: +48 32 295 70 00
    fax: +48 32 642 48 33
    e-mail: office@takt.eu

  • BIURO HANDLOWE
    RYNEK POLSKI

    02-677 Warszawa
    ul. Cybernetyki 9
    Budynek IRIS
    tel.: +48 22 853 07 75
    fax: +48 22 853 07 75
    e-mail: info@takt.eu

  • BIURO HANDLOWE
    RYNEK ZAGRANICZNY

    32-329 Bolesław
    ul.Wyzwolenia 2
    tel.: +48 32 295 70 00
    fax: +48 32 642 48 33
    e-mail: info@takt.eu

  • Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273423.

    Kapitał zakładowy: 170.430.000,00 PLN
    NIP: 637-20-86-024
    Regon: 120382402