Kariera | TAKT

Kariera

Proszę wypełnić poniższy formularz:

CV:

List motywacyjny:

Oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto:

Jestem zainteresowany/zainteresowana podjęciem:

pracy

stażu

praktyki

Interesuje mnie praca:

biurowa

fizyczna

Czy posiadasz doświadczenie w branży poligraficznej?:

nie, nie posiadam

tak, poniżej 1 roku

tak, 1-3 lata

tak, 3-5 lata

tak, powyżej 5

Preferowany obszar zatrudnienia. Możesz wybrać kilka opcji:

Administracja

Dział Personalny

Dział Prawny

Dział Finansowy

Logistyka i Transport

Sprzedaż

Obsługa Klienta

Drukarnia Offsetowa

Zakupy

Magazyn

Planowanie Produkcji

Produkcja - Nadruk

Produkcja - Pakowanie

Produkcja - Utrzymanie Ruchu

Produkcja - Mastering i Tłocznia

Kontrola Jakości

BHP

IT

inne

Administratorem Państwa danych jest TAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu przy ul. Wyzwolenia 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego, a jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podanie dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa np. Pana/Pani zdjęcie, zainteresowania jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Podania zawierające dodatkowe dane osobowe, nie zawierające Państwa wyraźniej zgody na ich przetwarzanie, dla potrzeb rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych wybranych przez Państwa zgód:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest TAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu przy ul. Wyzwolenia 2. Oświadczam, że pouczono mnie o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych, a także o prawie dostępu do treści moich danych i poprawiania ich, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

Jeżeli życzy sobie Pan/Pani, abyśmy rozpatrywali Pana/Pani aplikację, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o załączenie dodatkowo w swoim CV następującej klauzuli.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu przy ul. Wyzwolenia 2., moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji"