Kariera | TAKT

Kariera: DRUKARZ OFFSETOWY W TECHNOLOGII UV

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Doświadczenie w pracy na maszynach offsetowych w technologii UV

 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę

 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Monitorowanie i kontrola procesu drukowania

 • Terminowa realizacja zlecenia produkcyjnego zgodnie z planem produkcyjnym

 • Kontrola jakości procesu druku

 • Obsługa maszyny offsetowej UV

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie z 25 – letnim stażem i ugruntowaną pozycją na rynku

 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych

 • Wynagrodzenie adekwatnie do posiadanych kwalifikacji

 • Profesjonalne środowisko pracy, atmosferę współpracy i zaangażowania

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych danych jest TAKT Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 2, 32-329 Bolesław, e-mail rekrutacja@takt.eu, tel. 32 295 70 00;

 2. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prosimy o załączenie do CV wybranych przez Państwa zgód:

 
 1. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją – „jednorazowa”

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie TAKT Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

 
 1. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją – także na potrzeby przyszłych rekrutacji

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKT Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Wyślij nam swoje CV i list motywacyjny:

CV:

List motywacyjny:

Oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto: